Ontwikkelgericht realiseren, ruimte maken voor leren